Inverter Solis 3 Pha

Giới thiệu Inverter Solis 3 Pha

Inverter Solis 3 Pha là sản phẩm biến tần hòa lưới inverter solis công nghệ cao có hiệu suất tối đa trên 98,7% với nhiều cấp độ bảo vệ và có phạm vi điện áp rộng và điện áp khởi động thấp. Biến tần Inverter solis 3 pha có thiết kế 2 MPPT với thuật toán MPPT chính xác, THDi <1,5%, độ méo sóng hài thấp so với lưới điện cùng với việc có tích hợp Quản lý sản lượng hòa lưới (EPM)

Showing 1–12 of 23 results