Home / Tin tức / GIẢI PHÁP CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT

GIẢI PHÁP CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Tận dụng hệ thống mái nhà xưởng tạo ra điện cho sản xuất, tiết kiện chi phí điện năng. Hệ thống tấm pin NLMT còn có tác dụng như một lớp chống nóng cho mái, giảm chi phí làm mát, điều hòa trong nhà máy. Hệ thống có khả năng tự hoàn vốn trong khoảng 4 – 6 năm.
Hệ thống điển hình : 50kwp
Lượng điện tiết kiệm hàng tháng : 6000 kwh